பொது அறிவு

தேச தலைவர்களின் வரலாறு

நம்  நாட்டின் விடுதலைக்காக, உயிர் கொடுத்து  போராடி  நம் நாட்டை  அந்நியர்களிடம்   இருந்து  கைப்பற்றி, வென்ற  நம்  தேச தலைவர்களின் வரலாறுகள் பற்றி நாம் அறிய,  திராவிட வலைத்தளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தகைய வீரமிக்க வரலாறுகள் நமக்கு நம்பிக்கையையும் வீரத்தையும் கற்று தரும். வந்தே மாதரம் !!!

கடவுளின் இருப்பிடங்கள்

தமிழர்களின் பாரம்பரிய கட்டிடக்கலை, பண்பாடு எல்லாம் அக்கால கோவில்களில் தெரியும். தமிழ் நாட்டில் சாதி  சமயம் வேறுபாடு இல்லாமல் அனைவரும் ஒன்று என்பதை இவ்வலைதளம் மூலமாக அனைத்து சமய கோவில்களின் சிறப்புகள், வரலாறுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.